MenuShopping Cart
Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vad är Farbror Skylts inställning till sekretess på nätet?

Farbror Skylt arbetar för att skydda din sekretess på nätet. Vår ambition är att du ska känna dig säker och lita på hur Farbror Skylt handskas med dina uppgifter. Den information som samlas in om dig ska alltid minimeras till att endast innefatta de absolut mest nödvändiga uppgifter som behövs, exempelvis i samband med registrerad kundskap, tävlingar och så vidare. Farbror Skylt satsar på att utveckla personliga och anpassade tjänster för sina registrerade kunder och behöver för detta syfte ofta viss information från användaren för att identifiera personen och garantera att rätt information når rätt användare. Grunden i allt vårt handhavande av personliga uppgifter är att dessa endast ska användas internt inom Farbror Skylt och för att kunna erbjuda bättre tjänster.

Vilken information om dig registreras på Farbror Skylt?

När du blir köper en vara på Farbror Skylt får du uppge ditt namn, epost-adress, adressuppgifter och övrig kontaktinformation. Din E-post och ditt lösenord identifierar dig på alla Farbror Skylt-sidor. Vissa av Farbror Skylts tjänster går som registrerad kund att anpassa efter eget tycke och i dessa fall sparas denna information tillsammans med dina registrerad kundsuppgifter i Farbror Skylts databas. Detta gäller exempelvis tjänster som kommentarer, kundvagnsinnehåll, uppdateringar av produkter med flera.

Som icke-registrerad loggas endast normala webbserver-uppgifter, såsom vilken server besökaren kommer ifrån. Denna information används endast för statistiska syften, såsom att fastslå antalet besökare eller för att föra statistik över vilka sidor och produkter som är populärast sajten. Detta för att kunna erbjuda en bättre service för våra kunder och förhindra felaktiga beställningar.

Vissa tjänster, är också konstruerade så att viss information lagras lokalt på användarens dator (genom cookies) för att underlätta hanteringen av tjänsten. Ingen annan information än den besökaren frivilligt lämnar skickas dock till Farbror Skylt.

Om du skickar epost till Farbror Skylt kan den personliga information du ger i ditt brev komma att sparas bland inkommande brev, men informationen används inte på något annat sätt än att svara på dina frågor och utveckla företagets kundhantering.

Hur använder Farbror Skylt cookies?

Farbror Skylt använder så kallad cookie-teknik på många av våra sidor. När en registrerad kund loggar in på Farbror Skylt genom att uppge sin E-post och lösenord sparas en cookie (en liten textfil) på besökarens dator. I denna fil lagras information om registrerad kundmens identitet och andra uppgifter om hur registrerad kundmen valt att anpassa Farbror Skylts sidor. När registrerad kund sedan besöker Farbror Skylts olika sidor hämtas information från cookien för att fastslå vilken information som ska visas. Cookies används alltså för att ge våra besökare bättre och mer personligt anpassbara sidor och tjänster. Ingen annan användare eller Internetsajt kan komma åt uppgifterna i den cookie som lagras på din dator.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgångtill information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt.

Hur och av vem används informationen?

De uppgifter som lagras om registrerade kunder och besökare används endast för internt bruk och kommer inte att säljas eller vidarebefordras till andra företag eller personer. Uppgifterna kan dock användas för att ta fram statistiskt underlag, demografi o.s.v , men dessa uppgifter går ej att koppla till enstaka individer och användare. Detta statistiska underlag kan sedan användas för att informera eventuella framtida samarbetspartners. OBS! Ingen personlig information delas med tredje part!

Som registrerad kund kan uppgifter du lämnar om din epost-adress komma att användas för att skicka epost till dig som rör Farbror Skylts verksamhet. Däremot kommer aldrig dessa adresser att säljas eller överföras från Farbror Skylt till annat företag, organisation eller person. Farbror Skylt kommer heller inte skicka brev till dig som rör annat än Farbror Skylt och dess tjänster, på annat sätt än att registrerad kundmen godkänt och efterfrågat informationen. Farbror Skylt ägnar sig inte åt SPAM eller onödiga massutskick av E-post. Det är ett otyg som endast oseriösa företag ägnar sig åt.

Farbror Skylt lämnar heller aldrig ut ditt lösenord till någon annan än dig själv, och vid kontakt via telefon eller epost måste du lämna kompletterande uppgifter (om exempelvis födelsedatum och hemort, för kontroll mot de uppgifter du lämnade vid registreringen).

Google Analytics

Farbror Skylt använder sig av Googles analysverktyg för att spåra kampanjer och kunna ge en bättre upplevelse på webbplatsen, genom att se vilka produkter är populära. Ingen personlig information sparas.

Vad kan jag göra för att skydda mig?

Om du vill vara säker på att ingen otillbörig person kommer åt den information du lämnar på Farbror Skylt ska du se till att aldrig lämna ut ditt lösenord. Farbror Skylt ber dig aldrig om ditt lösenord via email, snabbmeddelanden eller telefon, och du bör aldrig ge det till någon som uppger sig verka på Farbror Skylts vägnar.

Om du är inloggad på Farbror Skylt kommer alla användare av din dator åt din information. Se därför alltid till att logga ut efter att du har handlat färdigt. Alternativ för att logga ut finns alltid högst upp på sidan. Om du är orolig för att andra använder din dator, eller om du använder dig av en dator på offentliga platser (såsom bibliotek, Internetcafé eller skola), se dessutom till att inte välja automatisk inloggning. Detta innebär att Farbror Skylt känner igen dig när du besöker sidan utan att du först behöver uppge användarnamn och lösenord.

Är det något du undrar över så kontakta Farbror Skylt på något av följande sätt
Butikstelefon: +46 478-313 80
E-post: info@farbrorskylt.se

Powered by PitchPrint
customer service

0478 313 80
Vard. 08.00 – 16.00Dygnet runt

>

Feedback